Sehiv ve Tilavet Secdeleri

Namaz içinde yapılan secdelerin dışında sehiv ve tilavet secdeleri de vardır. Bunlar arasında hata secdesi olarak da isimlendirilen sehiv secdesi ile başlamak istiyoruz. Sehiv secdesi, namazda farzın aldanarak geciktirilmesi ve vacibin kasıtsız terk ve geciktirilmesinden dolayı gereken iki secdeden ibarettir. Hükmü vaciptir. Farzın terkinde dolayı namazın yeniden kılınması gerekir.
Sehiv Secdesi Nasıl Yapılır
Namazda farzın veya vacibin geciktirilmesi veya kasıtsız olarak vaciplerin terki halinde sehiv secdesi yapılır demiştik. Peki bu secde nasıl yapılır? Son oturuşta tahiyyat duasından sonra sağa selam vermenin hemen peşinden iki secde daha yapılır ve yine oturulup Ettehiyyatü, Salli ve Barik, Rabbena duaları okunur tekrar selam verilerek namazdan çıkılır. Cemaatle namaz kılınır iken imamın yapacağı hatadan dolayı imamla beraber cemaatle hata secdesi yapacak, cemaatin hatasında ise hata secdesi yapılmayacaktır.
Namazda yapılan secdeler dışında yapılan bir diğer secde ise tilavet secdesidir. Tilavet secdesi namazda yahut namaz dışında Kur’an’da bulunan ondört secde ayetinden birisinin okunmas ıdurumunda yapılan secdedir. Kur’an okunurken bu 14 ayetten birisi okunduğunda bir kez tilavet secdesi yapmak vaciptir. O halde ister namazda olun isterseniz hatim yapın veya bu ayetlerden herhangi birisini okuyun mutlaka tilavet secdesi yapmalısınız. Şimdi sizlere tilavet secdesi yapmanız gereken secde ayetlerini çıkarıyoruz:
Secde Ayetleri Şunlardır:
1. el-A’raf, 7/206;
2. er-Ra’d, 13/15;
3. en-Nahl, 16/49;
4. el-İsrâ, 17/107;
5. Meryem,19/58;
6. el-Hac, 22/18;
7. el-Furkân, 25/60;
8. en-Neml, 27/25;
9. es-Secde, 32/15;
10. Sâd, 38/24;
11. Fussilet, 41/37;
12. en-Necm, 53/62;
13. el-İnşikâk, 84/21;
14. Alak, 96/19
Bu secde ayetleri okunduğunda tilavet secdesini yapmayı unutmayınız!..

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.